Kourallinen tabuja – kertomuksia itsemurhasta

kirja_kourallinen_tabuja

Kourallinen tabuja – kertomuksia itsemurhasta (2014) on kokoelma lyhyitä haastatteluita itsemurhaa yrittäneistä tai sellaisista, joiden omainen on jo tehnyt itsemurhan.

Tarinoista käy ilmi, miten usein masennus on siirtynyt sukupolvelta toiselle ja kuinka hälyttävän usein taustalla piilee koulukiusaamista.

Masentavaa luettavaa, mutta joillekin lukukokemus voi olla silmiä avartava.

Arvosana: 3 Stars (3 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut

Tehtaan tytöt – unelmia muuttuvassa Kiinassa

kirja_factory_girls

Tehtaan tytöt – unelmia muuttuvassa kiinassa (2009) kertoo historian suurimmasta muuttoaallosta, Kiinan köyhiltä maalaiskaupungeista rannikon tehdaskaupunkeihin muuttavista siirtotyöläisistä.

Kuten arvata saattaa, askeettisista maalaisoloista ylöspäin ponnistaminen saa työläiset tekemään pitkää päivää ja haluamaan parempaa elintasoa. Mutta kaikki ei ole niin ruusuista kuin työnvälittäjät antavat ymmärtää, sillä kaupungissa on monenlaisia vaaroja ja maalle jääneet vanhemmat haluaisivat kontrolloida lapsiaan tuhansien kilometrien takaa. Elämä on todella ristiriitaista muuttuvassa Kiinassa.

Kirjan amerikan-kiinalainen kirjoittava yrittää näiden siirtotyöläisten haastatteluiden lomassa etsiä Kiinasta lähteneiden isovanhempiensa sukujuuria.

Arvosana: 3 Stars (3 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut

Weechat tutorial

weechat

You can find the weechat irc client on a all major distributions. In arch linux example:

# sudo pacman -S weechat

To run a client:

# weechat

Preparations

To enable mouse support (requires support from virtual terminal):

/mouse enable

To save log files in /logs/Year/Month/*, instead of using huge single files in logs/*:

/set logger.file.mask "%Y/%m/$plugin.$name.weechatlog"

To to merge all server buffers and have single server buffer for each irc server:

/set irc.look.server_buffer merge_without_core

** now you can switch to buffer no. 2 and use ctrl-x to switch between active networks

Adding irc servers

Adding new irc server:

/server add SERVERNAME address/port [-autoconnect]

Print information about your new server:

/server listfull

Fine tuning:

/set irc.server_default.nicks nick,nick2,nick3
/set irc.server_default.username ""
/set irc.server.default.realname ""
/set irc.server_default.autoreconnect_delay 60

Useful server settings:

/set irc.server.SERVERNAME.password password
/set irc.server.SERVERNAME.autojoin "#channel1,#channel2,#channel3"

Do not print pointless Weechat version notifications (eg. “Quit: (Weechat 4.2.1)”) when leaving channel or disconnecting from network:

/set irc.server_default.default_msg_quit “”
/set irc.server_default.default_msg_part “”

Leaving channel/chat closes buffer:

/set irc.look.part_closes_buffer on

To enable “smart filter” on all buffers (=if a nick did not speak during last 5 minutes, it’s join and/or part/quit messages will be hidden on a channel):

/filter add irc_smart * irc_smart_filter *

Connecting to your server:

/connect SERVERNAME

..and start joining channels:

/join #channelname

Scripts

Installing Buffers bar -script:

/script

”Buffers.pl” is a script that shows buffer list on a left side of window, select it. Use [i] on your keyboard to install selected script. Exit the view using:

/close

Customizing Look & Feel

To limit size of buffers bar (the one on left):

/set weechat.bar.buffers.size_max 15

.. or to move buffer bar at the bottom:

/set weechat.bar.buffers.position bottom

To add more available colors for different nicknames (requires 256 color support from terminal):

/set weechat.color.chat_nick_colors 006,010,012,013,014,027,028,029,030,031,032,033,035,036,037,038,039,041,042,043,044,045,047,048,049,050,041,063,067,068,069,070,071,072,073,074,075,077,078,079,080,081,083,084,085,086,087,098,099,113,114,115,116,117,119,120,121,122,123,134,135,140,141,149,150,151,152,153,155,156,167,168,169,170,171,203,204,205,206,207,209,210,211,212,213

To add some dark colors for delimiters, host.. etc (defaults too bright!):

/set weechat.color.chat_delimiters 29
/set weechat.color.chat_host 24
/set weechat.color.chat_prefix_suffix 24
/set weechat.color.nicklist_away 244
/set weechat.color.separator 60

To reduce max length of nicks in chat area:

/set weechat.look.prefix_align_max 15

.. or disable nick aligning:

/set weechat.look.prefix_align none

To add prefix and suffix around nicknames:

/set weechat.look.nick_prefix <
/set weechat.look.nick_suffix >

A full line (instead of dashes) for separator between prefix (usually nick) and messages and for read marker:

/set weechat.look.prefix_suffix "│"
/set weechat.look.read_marker_string "─"

”More” indicators in bars (default: >>):

/set weechat.look.bar_more_down "▼"
/set weechat.look.bar_more_left "◀"
/set weechat.look.bar_more_right "▶"
/set weechat.look.bar_more_up "▲"

Strip seconds from message timestamps:

/set weechat.look.buffer_time_format [%H:%M]

By default the title and input bars will only fill a single line because their size is set to 1, however, you can quite easily extend this to 2 or more lines in case it needs more space than a single line offers:

/set weechat.bar.title.size 0
/set weechat.bar.title.size_max 2
/set weechat.bar.input.size 0
/set weechat.bar.input.size_max 3

Hide “channel creation date”, “topic”, “topic date” and “names” notifications from displaying when joining channel:

/set irc.look.display_join_message “”

For more options, you can query them using /set command and asterisk. Example

/set irc.*
/set weechat.look.*suffix*

Binding keys

Way to register you key combination:

/key bind *<alt+k>, followed by the key/keycombination* [command]

Some suggestions (irssi style keybindings):

/key bind meta-h /buffer -1
/key bind meta-l /buffer +1
/key bind meta-q /buffer 11

Clicking long urls (opens window in a bare-mode, which dont break urls, for 5 seconds):

/key bind meta-o /window bare 5

Controlling from command line

you can control weechat client from a command line through special fifo-file in ~/.weechat. Example:

 # Disconnect from irc servers (if possible)
 if pgrep -u $USER -x weechat &gt;/dev/null 2&gt;&amp;1; then
  for fifo in /home/$USER/.weechat/weechat_fifo_*
   do
    echo -e "*/disconnect -all" &gt;$fifo
   done
 fi

Happy ircing !

Leave a Comment

Filed under Sekalaiset

Maailman hienoin esitys: evoluution todisteet

kirja_greatest_show_on_earth

Vaikka Richard Dawkinsin kirja Maailman hienoin esitys (2009) on alaotsikolla ”evoluution todisteet”, ei mielenkiintoni kohdistunut siihen sen vuoksi, että olisin etsinyt tai kaivannut todisteita evoluution puolesta (koska pidän sitä muutenkin totena), mutta päätin silti joka tapauksessa lukea sen silkasta mielenkiinnosta. Yllätyin.

Kirja on hyvin kansantajuisesti, ja käytännön esimerkkejä luonnosta napsien kirjoitettu. Dawkinsin mukaan tutkittaessa evoluutiota täytyy käyttäytyä kuin rikospaikalle eksnynyt tutkija, joka lähtee purkamaan vyyhtiä paikalle jääneiden todisteiden avulla. Kirjassa selitetään seikkaperäisesti, millaisia erilaisia todisteita tiedemiehet ja tutkijat ovat löytäneet.

Hyppää jännittävälle aikamatkalle esi-isiemme aikakausille ja eksoottisten eläinlajien sekaan!

Arvosana: 5 Stars (5 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut

Kiehtova matematiikka – seikkailu numeroiden ihmemaassa

kirja_alex_numberland

Kiehtova matematiikka – seikkailu numeroiden ihmemaassa (2011) ottaa toisenlaisen otteen matematiikkaan kuin tavallisesti ollaan totuttu ja osoittaa, että matematiikka ei ole niin tylsää kuin koulussa opetettiin. Kuka oikeastaan keksi luvut? Miksi lukumerkkejä kymmenen erilaista? Kuka keksi antaa niille nimet ja symbolit? Koska nolla keksittiin? Ja monia muita samankaltaisia kysymyksiä esitellään seikkaperäisesti vastausten kanssa kirjan alussa.

Kun perusasioista päästään eteenpäin, edetään antiikin kreikkalaisiin ja geometrian pariin. Klassisia matemaatikkoja pohdittaneita pulmia ja niiden ratkaisijoita esitellään tasaiseen tahtiin, kun historiassa siirrytään kohti nykyhetkeä. Kirjaa lukiessa huomataan, miten matematiikka liittyy väistämättä elämämme jokaiseen osa-alueeseen, oli se sitten filosofiaa, uskontoa tai psykologiaa. Sitä ei siis pidä jättää syrjään tutkittaessa meitä ympäröivää maailmaa.

Hyppää mukaan numeroiden ihmeelliseen maailmaan!

Arvosana: 4 Stars (4 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut

Pohdiskelua yksinäisyydestä

loneliness

Sosiaalinen hyvinvointi kytkeytyy vahvasti psyykkiseen hyvinvointiin, ja on keinotekoista yrittää erottaa näitä kahta toisistaan. Sosiaalisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan kykyä liittyä ja kuulua yhteisöihin ja toimia vastavuoroisissa vuorovaikutussuhteissa ihmisten ja ryhmien kanssa. Sosiaalinen hyvinvointikin alkaa muotoutua jo varhaislapsuudessa vuorovaikutusuhteen rakentuessa lapsen ja äidin välille ja laajentuessa vähitellen perheeseen, päiväkotiryhmään, koululuokkaan ja niin edelleen. Tätä kautta lapsi myös sosiaalistuu yhteiskuntaan ja kasvaa sen jäsenyyteen.

Ihmislapselle on tavattoman tärkeää oppia loppuelämän kannalta tärkeät sosiaalis- ja yhteistyötaidot jo lapsuudessa. Lapsen kehitys tavallaan pysähtyy ja taantuu, kun hänet jätetään ryhmän ulkopuolelle. Lähes poikkeuksetta yksinäiset aikuiset ovat olleet sitä jo nuorena. Yksinäisyys jää siis jo nuoruudesta asti pysyvästi päälle.

Lapsena asialle kannattaisi tehdä jotain ettei synny pitkiä eriarvoistumisen polkuja. Näin valittevasti käy valitettavan harvoin, ja jälki voi olla rumaa aikuisuuden kynnyksellä:

”Lasten puolesta” kampanjoivat kaikki, mutta kun ”lapsi” ylittää tietyn iän, kukaan ei enää katso päin. Ongelmat muuttuvat itseaiheutetuiksi, vaikka ne olisivat samoja ongelmia kuin henkilön ollessa lapsi, ehkä hieman vain ajan kuluessa muotoaan muuttaneita.

Jokaisella biologisella olennolla on tarve läheisyyteen, lämpöön ja seksuaalisuuteen. Hegemonisen maskuliinisuuden kulttuuri on ristiriidassa tämän kanssa, hellyyden ja läheisyyden osoitukset tukahdutetaan. Eräs mielenkiintoinen pinnalla ollut aihe on ollut nuorten miesten tekemät laajennetut itsemurhat ja niihin liitetyt vihapuheet. Häpeän kulttuurilla ja häpäisyretoriikalla peitetään taustalla piileviä tapahtumaketjuja – näyttää olevan paljon hauskempaa on sälyttää kiusatuille neitsyille sattumanvaraisesti väkivaltaisen psykopaatin stigma ja tehdä asiasta vielä sukupuolikysymys.

Nyt katsotaan, että järjestelmän ongelmia voidaan oikoa yksilö kerrallaan ja näin muuttaa esimerkiksi nuorten suhtautumista yhteiskuntajärjestelmään.

Sen sijaan pitäisi aidosti miettiä, mitkä rakenteelliset tekijät sulkevat mahdollisuuksia ja tekevät osalle ihmisistä yhteiskuntaan kiinnittymisen vaikeaksi tai suorastaan mahdottomaksi.

Ja kuten tiedetään, jos yksilöltä pudotetaan tulevaisuudennäkymät pois, vaipuu hän nihilismiin ja destruktiiviseen käyttäytymiseen. Kaikki tietävät, miten viikko töissä tuntuu lentävän, kun vain ajattelee sitä ihastusta jonka kanssa on sovittu tapaaminen viikonlopuksi. Tai miten innokkaana ihmiset odottavat lomamatkaa. Mutta jos suljetaan efektiivisesti ”häviäjät” pois normaalin kanssakäymisen ja empatian piiristä, viedään heiltä samalla pois kaikki toivo.

Ajan henki?

Yksi asia mitä sietää miettiä myös on se, miksi me olemme kehittäneet sellaisen yhteiskunnallisen tilanteen, jossa toisten ihmisten kanssa toimiminen tai heihin kontaktin luominen on tehty äärimmäisen monimutkaiseksi.

Ehkä ihmissuhderiman nousu, työelämän koveneminen ja yhteiskunnan ilmapiirin muuttuminen lyhytjänteisemmäksi ruokkivat yksinäisyyden kasvua. Silloin vääjäämättä ne ihmiset, jotka kokevat itsensä jollain tavoin heikommiksi, putoavat ensin yksinäisyyden kuiluun. Siksi on hyvä puhua yksinäisyydestä sekä yksilön että yhteiskunnan ongelmana.

Ihmiset pelkäävät toisiaan ja erityisesti he pelkäävät lastensa puolesta, mikä johtaa vapauksien supistamiseen ja yksilökeskeisyyteen. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että nuorten yhteenkuuluvuus niin perheisiinsä, ystäviinsä ja kuin harraste- ja kouluyhteisöönsäkin on viime aikoina heikentynyt.

Henkilökohtaiset liitot ja kumppanuus – ne inhimillisen vuorovaikutuksen muodot, joille persoona, henkilö, rakentuu – menettävät merkitystään; yksityistävät ja yksinäistyvät yksilöt korvaavat niitä suhteellaan järjestelmään.

Sen sijaan että yksilön ongelmat _yksilöllistetään_, pitäisi nähdä että sosiaaliset suhteet tarvitsevat aina kaksi henkilöä. Auttakaa läheisiänne, halatkaa heitä. Älkääkä herrantähden pyytäkö heitä avautumaan ongelmistaan ja siten kategorisoiko heitä ”häviäjiksi”. Menkää kylään, tilatkaa pizza ja katsokaa leffa, ei sen enempää. Järjestäkää pari luotettavaa ystäväänne vale-deiteille masentuneet henkilön kanssa, se parantaa hänen mielialaa ja nostaa hänen itsetuntoaan enemmän kuin tuhat terapiaistintoa. Sukulaisia kuuluu ja pitääkin auttaa, se on meidän luontomme. Vuorovaikutus vaatii aina _kaksi_ osapuolta, jos määrittelemme osan ihmisistä kategorisesti ”häviäjiksi” ja kieltäydymme heidän seurastaan, olemme hukassa.

Mikä avuksi?

Näyttää siltä ettei yksinäisyys näytä noudattavan homofiliaperiaatetta, jonka mukaan elämäntavoiltaa ja -tilanteiltaan sekä sosiekonomiselta asemaltaan samankaltaiset ihmiset pyrkivät rakentamaan keskenään sosiaalisia suhteita.

Yksinäiset näyttävät olevan syystä tai toisesta kyvyttömiä itsessään ratkaisemaan tätä dilemmaa.

Yhteisöllisyyden rapautuminen, invidualismi, sekä yksilön vapauksien ja oikeuksien ihanne saattaa lisätä yhteiskunnassa yksinäisyyttä. Sitä tullaan todennäköisesti korvaamaan erilaisilla toimenpiteillä, kuten organisoidulla ystävätoiminnalla, päiväkahviloilla, halikerhoilla yms. Tämä on hyvä asia. On kuitenkin syytä esittää kysymys, että tavoitetaanko niillä niitä eniten tarvitsevat ja ovatko ne tarpeeksi matalan kynnyksen takana?

Yhtäältä uhkakuvana on niiden redusoituminen vakavamielisiksi suoritteiksi, joiden tarkoituksena on tarjota ihmisille esteettisiä, henkisiä ja seksuaalisia ”elämyksiä”, kun taas toisaalta pelkkä tavallinen läsnäolo ja oleminen koetaan sietämättömäksi. Mutta jos kritisoimme sitä, sorrummeko silloin naturalistiseen virhepäätelmään? Jos otamme lähtökohdaksi sen, että hyvinvoinnin kasvaminen on itseisarvo, voimme esittää kysymyksen kasvattaako tällainen toiminta yleistä hyvinvointia, ja tehdä päätöksemme sen perusteella.

Pohdittavaa

 • Kodin vastuu? Kaverit, joilla oli korkeakoulutetut vanhemmat menestyivät huomattavasti verrokkeja paremmin ja päätyivät useammin akateemisiin opintoihin ja heillä oli harrastuksia.
 • Peruskoulun loppumisen nivelkohta? Viiden minuutin keskustelutuokion perusteella annetaan nuoren valita jatkokoulutuspaikka, onko näkemys maailmasta tarpeeksi laaja? Onko turhia koulutuksia liikaa?
 • Sosiaaliset taidot? Peruskoulussa ei ollut minkäänlaista yhteisöllisyyttä eikä sosiaalisia taitoja opeteltu mitenkään. Lisäksi ikuinen kiusaamiskeskustelu.
 • Maslow’n tarvehierarkia? Ihmiskontaktien puute. Hyväksynnän puute. Ymmärryksen puute. Rakkauden puute.
 • Avun hakeminen? Poikien kynnys hakea apua ja osoittaa haavoittavuuttaan laahaa valovuoden tyttöjä jäljessä. Tämä on muuttumassa.
 • Kenelle puhua? Puuttuuko ”se yksi ihminen kenen kanssa jutella”

Leave a Comment

Filed under Artikkelit

Kaiken käsikirja

kirja_kaiken_kasikirja

Esko Valtaojan Kaiken käsikirja (2012) on kunnianhimoisesti nimetty, siis ottaen huomioon vain sen reilun 200 sivun pituuden. Mutta yritys ei yllätykseksi olekaan niin huono, kuin voisi olettaa.

Kirjansa Valtaoja aloittaa metafysiikasta, siirtyen siitä universumin syntyyn ja maailmankaikkeuden rakennuspalikoihin. Siitä hän siirtyy itse elämän syntyyn, ihmiskunnan historiaan, tieteisiin ja taiteisiin, ja lopuilta uskonnon ja moraalin kautta olemassa olomme perimmäisiin tarkoitusperiin.

Mutta mikä tekee kirjasta mielenkiintoisen, on sen humoristinen, lähes montypythonmäinen, kansantajuistava ote, joka on Valtaojan tavaramerkki.

Kirja on loistava lahjaidea esimerkiksi luonnontieteistä kiinnostuneelle ylioppilaalle.

Arvosana: 4.5 Stars (4.5 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut

Zen mieli, aloittelijan mieli

kirja_zen_mind

Zen mieli, aloittelijan mieli (1970) on mielenkiintoinen johdatus zenbuddhalaisuuteen. Koko zen-uskonto, mikäli sitä sellaiseksi voidaan kutsua, on täysin erilaista muihin valtauskontoihin verrattuna. Siinä ei ole kyse filosofisesta ymmärtämisestä tai oppien seuraamisesta. Kaikki keskittyy ”harjoitukseen”, ja opetukseen, että meillä kaikilla on ”buddhaluonto” alusta alkaen.

Perinteisen buddhalaisen käsityksen mukaan ihmisluonnossa ei ole minuutta. Kun meillä ei ole lainkaan minä-käsitystä, on meillä Buddhan elämänymmärrys. Itsekeskeiset ajatuksemme ovat harhaa ja peittävät tämän buddhaluontomme. Meditaatioharjoituksen tarkoituksena on katkaista mielen karmallinen noidankehä.

Mutta zenbuddhalaisuuden todellista ydintä on vaikea kuvata sanoin, joten siihen käytetään kielikuvia ja erilaisia arvoituksia. Siitä juuri tässä kirjassa on kyse, sillä se on kirjoitettu yhdysvaltoihin muuttaneen zen-mestarin Shunruy Suzukin oppilailleen pitämien puheiden perusteella.

Arvosana: 4 Stars (4 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut

Pohdiskelua kielenkäytöstä

buddha

Miltä tuntuisi olla sokea? Itse haaveilen usein, että olisin sokea. Itse asiassa pidän näköaistia turhana kerroksena, joka luo tarpeetonta kompleksisuutta.

Sen sijaan pidän äänistä. Ja sanoista. Sanat ovat tärkeitä. Siksi olen huolissani, kun niitä ei osata käyttää yhtä monipuolisesti kuin sata vuotta sitten. Tilalle on tullut kuvat. Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa, mutta sisäinen dialogimme käydään yhä abstraktioiden kautta. Siinä olemmekin erityisen hyviä.

Mutta miksi näin on? Syitä voidaan löytää miljoona, mutta esitän muutaman pienen kuriositeetin; Aku Ankka-sarjakuva on näytellyt isoa osaa lasten elämässä, voin taata, että suomalainen akkari-käännös on alkuperäiseen verrattuna paljon rikkaampaa ja monipuolisempaa.

Toisena erikoismainintana täytyy nostaa esille YLEn mainio päätös aikoinaan, ilmeisesti budjettisyistä, jättää ulkomaisten televisio-ohjelmien dubbaus tekemättä.

Myöskin suomalainen laululyriikka on kansainvälisesti arvostettua ja aivan eri tasolla kuin esimerkiksi amerikkalaisten tyhjänpäiväiset ”oohh baby baby”-renkutukset.

On myönnettävä, että jokin Suomen kielessä ja sen monimutkaisuudessa puhuttelee. Sen on ollut pakko näytellä isoa osaa kansakuntamme menestyksessä. Satuin jostain lukemaan, että rikas kieli edesauttaa lapsia oppismisprosessissa, sekä auttaa heitä kirjoittamaan nopeammin. Tällaisista pienistä yksityiskohdista koostuu iso puro, joka luo hyvän kasvualustan.

Yhdysvalloissa suosittuja sanojen tavauskilpailuja (spelling bees) ei voitaisi sellaisenaan tuoda tänne, koska se tuntuisi mielettömältä; kaikkihan me osattaisiin tavata täydellisesti!

Kielellinen monimuotoisuus on hyväksi. Jos asioita selitetään liian yksinkertaisesti tai niputetaan monia asioita yhden sanan alle, häivytetään taustalla olevan monimuotoinen tapahtumaketju – monia tapahtumia niputetaan yhden sanan alle. Otetaan esimerkiksi sellainen sana kuin ”huume-ongelma”; siinä huumeet itsessään ovat syypää johonkin yhteiskunnassa paljon syvemälle pureutuvan ja monimutkaisemmalle tapahtumaketjulle. Tällaiset termit ovat epämääräisiä ja niitä käytetään kuin ne olisivat itsessään tapahtuvia asioita. Sitä tapahtuu, tuota tapahtuu – ”sieltä se sota taas tuli”.

Käsitteet ovat liian yksioikoisia. Siksi muun muassa buddhalaisuudessa käytetään paljon tarinoita, koska niiden avulla voidaan selittää asiat paljon paremmin. Ilman käytännön esimerkkiä kävisi niin, että opetukset otettaisiin kirjaimellisesti tai niiden tulkinta vääristettäisiin omiin tarkoituksiin, niinkuin monissa uskonnossa on tehty.

Binäärinen ajattelu on tyypillistä kun ihmiset yrittävät kielellistää asioita. Kun on jokin kategoria, on kyllä/ei. Sen sijaan, että ajatellaan onko jokin asia, pitäisi ajatella miten se on. Turhan usein käytetään aikaa väitellen onko jotain asiaa, tai onko se jokin edes asia.

Tästä hyvä esimerkki israelin ja palestiinalaisten käymä Gazan-konflikti, johon minulta kysytään jatkuvasti mielipidettä. ”Kenen puolella olet?”, mutta en voi antaa siihen mustavalkoista vastausta, koska mielestäni molemmat osapuolet ovat yhtä pahoja. En ole kenenkään puolella, olen järjen puolella. En halua, että henkilöön lyödään leima, jonka jälkeen keskustelu lakkaa.

Tästä kielellisestä monimutkaisuudesta päästääkin tämänkertaiseen aiheeseen:

Orwelilainen uuspuhe, vähemmistöjen uhriutumisretoriikka ja sen paradoksaalisuus

Kuten on monesti todettu, monet (feministi)radikaalit sortuvat invidualistiseen näkemykseen, jossa näkevät aatteen hyödyt vain henkilökohtaisella tasolla.

Hyvä esimerkki parodiahorisontin ylittämisestä, on saksankielinen ”Jumala”-sana (joka siis lausutaan der Gott maskuliinia käyttäen). Äärisuvaitsevat pitivät sitä seksistisenä ja halusivat, että sen viralliseksi muodoksi vaihdetaan sukupuoleton das Gott. Raamattuja ja oppikirjoja oltiin jo viemässä painoon, kun eräs katolinen piispa huomautti eräästä pienestä rukouksesta, joka alkaa sanoilla: ”Isä meidän..”.

Kun historiaa ruvetaan muuttamaan, ollaan todella vaarallisilla vesillä, otetaan esimerkiksi ”rasistisien” sanojen poistaminen vanhoista kirjoista, tai vaikkapa savukkeiden digitaalinen häivyttäminen mustavalkoelokuvista (kyllä, nämä ovat oikeita esimerkkejä).

Jatketaan listaa mutta vaihdetaan feministiradikaali vihervasemmistoon. Heillä on tapana käyttää ”suvaita”-sanaa, joka asettaa lähtökohtaisesti sen sanojan ”sen jota suvaitaan” yläpuolelle. Näin määritellään hieman elitistisesti, ketä hän sietää suvaita.

Minkä vuoksi puolet porukasta haluaa pakottaa muut uskomaan ja sanomaan samaa kuin he itse toivovat?

Pahimmissa tapauksissa yksittäisiä sanoja kielletään käyttämästä, tai kirjoittajat joutuvat sortumaan jopa itsesensuuriin.

Miksi vapautta ja yksilökeskeisyyttä palvova kulttuurimme ei hyväksykään erilaisuutta? Siksi, koska yksilökeskeisessä kulttuurissa vähemmistöt ovatkin enemmistöjä. Näin poliittisesta korrektiudesta tulee sietämätöntä.

Hyvin koulutetut ja hyvätuloiset ihmiset ilmaisevat ”suvaitsevaisempia” mielipiteitä, koska hallitsevat poliittisesti korrektin puhetavan. Tosiasiassa toiminnan seuraukset voivat olla hyvinkin syrjiviä. Näin syrjintä pesiytyy vaivihkaa rakenteisiin, piilorasismiksi. Asenteet mitataan myös teoissa.

Suomeenkin saattaa pesiytyä yhdysvalloista oleva keskustelukulttuurin saareutuminen. Eli miten esim. koservatiivit ja liberaalit keskustelevat, tai oikeastaan eivät keskustele, koska he ovat kaivautuneet syvälle poteroihinsa ja kieltäytyvät kokonaan kaikesta yhteistyöstä:

Me olemme oikeassa, te väärässä, miksi siis keskustella?

Perinteisessä politiikan ideologissa vastapuolta kunnioitettiin, koska sitä pidetiin sivistyneenä ja asioiden hoitamisen kannalta järkevämmältä. Mutta tällainen aivan järjetön vastapuolen demonisointi, jota sosiaalinen media tavallaa ruokkii, koska siellä olevat henkilöt pyörivät vahvistusharhassa taputellen samanmielisten selkiä. Vahvat kannanotot, jopa lynkkausmieliala, joka perustuu vain omiin kokemuksiin tai lähipiirissä tehtyisiin havaintoihin ja kuulopuheisiin, on kaukana itseään sivistyneestä käyttäytymisesti, vaikka itseään ”älyköiksi” kutsuvat henkilöt sitä viljelevät.

Keskustelun perimmäinen tarkoitus on nimenomaan oppia ymmärtämään jotakin itselle uutta, ei vain vahvistaa omia näkemyksiä.

Leave a Comment

Filed under Artikkelit

1491: Amerikka ennen kolumbusta

kirja_1491_americas

Charles C. Mannin 1491: Amerikka ennen kolumbusta (2005) on paksu kirja. Se kertoo aina niin vähälle huomiolle jäävästä alkuperäisamerikkalaisten kulttuureista. Usein intiaanien historia sivutetaan olankohautuksella, ja heitä pidetään jonkinlaisina ei-aktiivisina aikakuplassa eläneinä ulkopuolisina tarkkailijoina. Koskemattomuuden myytti on uskomus, jonka mukaan amerikan manner oli vuonna 1491 lähes koskematon, jopa paratiisinomainen maa, ”vailla ihmistä”. Kirjan tarkoitus on kumota tämä väite, kertomalla millaisia korkeakulttuurisia sivilisaatioita amerikan mantereella eli ennen eurooppalaisten tuloa.

Jos sinua kiinnostaa intiaanikansojen loistelias historia, laajemminkin kuin mitä koulukirjoissa mainittiin, kannattaa tähän teokseen ensimmäisenä tarttua.

Arvosana: 4 Stars (4 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut