Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki

kirja_protestanttinen_etiikka

Max Weberin Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki (1905) on kuuluisa teos, jossa hän kuvaa, kuinka kapitalismi kehittyi Pohjois-Euroopassa.

Kirjan pääasiallinen väite on, että kapitalismin synty johtui pitkälti askeettisen protestanttisen ammattietiikan johdosta, jossa ”työtä ja ahkeruutta pidetään velvollisuutena jumalaa kohtaan”.

Teoksessa pysytelläään teologisten havaintojen tasolla, eikä käsitellä kokonaisvaltaisempaa maailmanhistorian näkemystä, mikä saattaa olla pitkästyttävää useimmille lukijoille.

1800-luvun saksalaisen yliopistotavan ja -perinteen mukaan teksti on suurelta osin musertavan vaikeaselkoista. Itse kirja ei tosin ole pitkä, pelkästään viitteet vievät 100 sivua.

Arvosana: 4 Stars (4 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut