Tag Archives: Tietotekniikka

Näin teet GIMPistä enemmän Photoshopin kaltaisen

Näillä ohjeilla saat käyttöösi Photoshopista tutut näppäinoikotiet ja samantyyliset työkalupalkit GIMPiin:

kuvakaappaus_2016-11-02_21-56-33

GIMP tallentaa kaikki ohjelman asetukset tekstitiedoistoihin. Ne sijaitsevat seuraavissa kansioissa (riippuen siitä mitä käyttöjärjestelmää käytät):

Mac/Linux:

~/.gimp-2.8/

Windows:

%USERPROFILE%\.gimp-2.8\

Tallenna alla olevissa linkeissä olevat tekstitiedostot sinne. Toisinsanoen; korvaa vanhat tiedostot niillä (voit halutessa ottaa vanhoista kopiot, jolloin voit halutessa palata takaisin).

Klikkaa hiiren oikealla linkkiä ja valitse ”Tallenna kohde levylle..”

 • toolrc-tiedosto sisältää tiedot siitä mitä työkaluja näytetään sivupalkissa.
 • sessionrc-tiedosto sisältää ikkunoiden ja työkalupalkkien asetukset ja järjestyksen.
 • menurc-tiedosto sisältää pikanäppäimien määrittelyt.

Nyt käynnistä GIMP uudelleen (mikäli se oli käynnissä) ja viola! Muutokset ovat astuneet voimaan 🙂

 

 

Leave a Comment

Filed under Sekalaiset

How to: Use pacman commands with apt-get

As a Arch Linux guy, i’m a keen pacman user. But when i have to work with my Debian box and its package management software apt-get, i struggle using it.

As a result, i created simple shell function to convert pacman style commands to their apt-get equilevants (with help of arch wikis rosetta stone).

Just place this in your ~/.bashrc:

function pacman () {
	case $1 in
		-Syu)
			sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
		;;
		-S)
			sudo apt-get update && sudo apt-get install "${@:2}"
		;;
		-Ss)
			apt-cache search "${@:2}"
		;;
		-Si)
			apt-cache show "${@:2}"
		;;
		-Qs)
			dpkg --get-selections | grep "${@:2}"
		;;
		-Qi)
			dpkg -s "${@:2}"
		;;
		-R)
			sudo apt-get remove "${@:2}"
		;;
		-Ru)
			sudo apt-get autoremove "${@:2}"
		;;
		*)
			echo "Please use proper paremeter (eg. -Ss)"
		;;
	esac
}
;;

Unfortunately, i haven’t figured out how to use make sudo work with this functions, so i implemented sudo as a part of the commands. Let me know if you have any idea.

Leave a Comment

Filed under Sekalaiset

Weechat tutorial

weechat

You can find the weechat irc client on a all major distributions. In arch linux example:

# sudo pacman -S weechat

To run a client:

# weechat

Preparations

To enable mouse support (requires support from virtual terminal):

/mouse enable

To save log files in /logs/Year/Month/*, instead of using huge single files in logs/*:

/set logger.file.mask "%Y/%m/$plugin.$name.weechatlog"

To to merge all server buffers and have single server buffer for each irc server:

/set irc.look.server_buffer merge_without_core

** now you can switch to buffer no. 2 and use ctrl-x to switch between active networks

Adding irc servers

Adding new irc server:

/server add SERVERNAME address/port [-autoconnect]

Print information about your new server:

/server listfull

Fine tuning:

/set irc.server_default.nicks nick,nick2,nick3
/set irc.server_default.username ""
/set irc.server.default.realname ""
/set irc.server_default.autoreconnect_delay 60

Useful server settings:

/set irc.server.SERVERNAME.password password
/set irc.server.SERVERNAME.autojoin "#channel1,#channel2,#channel3"

Do not print pointless Weechat version notifications (eg. “Quit: (Weechat 4.2.1)”) when leaving channel or disconnecting from network:

/set irc.server_default.default_msg_quit “”
/set irc.server_default.default_msg_part “”

Leaving channel/chat closes buffer:

/set irc.look.part_closes_buffer on

To enable “smart filter” on all buffers (=if a nick did not speak during last 5 minutes, it’s join and/or part/quit messages will be hidden on a channel):

/filter add irc_smart * irc_smart_filter *

Connecting to your server:

/connect SERVERNAME

..and start joining channels:

/join #channelname

Scripts

Installing Buffers bar -script:

/script

”Buffers.pl” is a script that shows buffer list on a left side of window, select it. Use [i] on your keyboard to install selected script. Exit the view using:

/close

Customizing Look & Feel

To limit size of buffers bar (the one on left):

/set weechat.bar.buffers.size_max 15

.. or to move buffer bar at the bottom:

/set weechat.bar.buffers.position bottom

To add more available colors for different nicknames (requires 256 color support from terminal):

/set weechat.color.chat_nick_colors 006,010,012,013,014,027,028,029,030,031,032,033,035,036,037,038,039,041,042,043,044,045,047,048,049,050,041,063,067,068,069,070,071,072,073,074,075,077,078,079,080,081,083,084,085,086,087,098,099,113,114,115,116,117,119,120,121,122,123,134,135,140,141,149,150,151,152,153,155,156,167,168,169,170,171,203,204,205,206,207,209,210,211,212,213

To add some dark colors for delimiters, host.. etc (defaults too bright!):

/set weechat.color.chat_delimiters 29
/set weechat.color.chat_host 24
/set weechat.color.chat_prefix_suffix 24
/set weechat.color.nicklist_away 244
/set weechat.color.separator 60

To reduce max length of nicks in chat area:

/set weechat.look.prefix_align_max 15

.. or disable nick aligning:

/set weechat.look.prefix_align none

To add prefix and suffix around nicknames:

/set weechat.look.nick_prefix <
/set weechat.look.nick_suffix >

A full line (instead of dashes) for separator between prefix (usually nick) and messages and for read marker:

/set weechat.look.prefix_suffix "│"
/set weechat.look.read_marker_string "─"

”More” indicators in bars (default: >>):

/set weechat.look.bar_more_down "▼"
/set weechat.look.bar_more_left "◀"
/set weechat.look.bar_more_right "▶"
/set weechat.look.bar_more_up "▲"

Strip seconds from message timestamps:

/set weechat.look.buffer_time_format [%H:%M]

By default the title and input bars will only fill a single line because their size is set to 1, however, you can quite easily extend this to 2 or more lines in case it needs more space than a single line offers:

/set weechat.bar.title.size 0
/set weechat.bar.title.size_max 2
/set weechat.bar.input.size 0
/set weechat.bar.input.size_max 3

Hide “channel creation date”, “topic”, “topic date” and “names” notifications from displaying when joining channel:

/set irc.look.display_join_message “”

For more options, you can query them using /set command and asterisk. Example

/set irc.*
/set weechat.look.*suffix*

Binding keys

Way to register you key combination:

/key bind *<alt+k>, followed by the key/keycombination* [command]

Some suggestions (irssi style keybindings):

/key bind meta-h /buffer -1
/key bind meta-l /buffer +1
/key bind meta-q /buffer 11

Clicking long urls (opens window in a bare-mode, which dont break urls, for 5 seconds):

/key bind meta-o /window bare 5

Controlling from command line

you can control weechat client from a command line through special fifo-file in ~/.weechat. Example:

 # Disconnect from irc servers (if possible)
 if pgrep -u $USER -x weechat &gt;/dev/null 2&gt;&amp;1; then
  for fifo in /home/$USER/.weechat/weechat_fifo_*
   do
    echo -e "*/disconnect -all" &gt;$fifo
   done
 fi

Happy ircing !

Leave a Comment

Filed under Sekalaiset

”klik”: Jeff Bezos ja Amazon.com tarina

Richard L. Brandtin ”klik” – Jeff Bezos ja Amazon.com tarina (2012) kertoo Jeff Bezosista. Bezos on yksi internet-buumin alkuaikoina menestykseen nousseista IT-neroista, joka tunnetaan erityisesti Amazon.com verkkokaupan perustajana.

Kyseessä on lyhyt ja napakasti kirjoitettu elämänkerta, joka kertoo dot-com kuplan aikaisista hulluista vuosista. Herkullisimmat yksityiskohdat ovat Amazonin rekisteröimät älyttömät patentit (kuten esimerkiksi one-click buying.)

Suosittelen kirjaa kaikille teknologiafriikeille, koska Amazon.com on vaikuttanut niin paljon verkkobisneksen historiaan ja vastoin yleistä luuloa Amazon-konserni käsittää paljon muutakin kuin pelkän kirjakaupan (se omistaa mm. Kindlen-lukulaitteen, iMDB-elokuvapalvelun, Alexa-verkkoanalyysifirman, Zappos-kenkäkaupan, EC2-pilvipalvelun ja Audible.comin).

Arvosana: 4 Stars (4 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut

Digitaalitodellisuus

Sami Salmenkiven Digitaalitodellisuus (2012) kertoo, miten digitaalisen ja todellisen maailman raja tulee tulevaisuudessa hämärtymään.

Yleisluonteisen kokonaisuuden hahmottamisen sijaan, nyt luetellaan yksittäisten palveluiden ja mobiiliapplikoiden levinneisyyslukuja ja historiaa, minkä vuoksi kirja ei tule kestämään aikaa. Kirjasta huokuu verkkomainostajan myyntipuheet, eikä big datasta tai palveluiden avoimuudesta puhuta mielestäni tarpeeksi.

Sopii kaikille verkkobisneksestä kiinnostuneille tai sitä harkitseville, ei niinkään kaltaisilleni teknologianörteille.

Arvosana: 2.5 Stars (2.5 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut

Minimal awesome wm installation on Debian 7 ”Wheezy”

Please use minimal netinstall iso (~270mb) when installing Debian.

Boot using installation media and follow on-screen instructions (partitions, locales, sudo and so on). When graphical installation program asks for ”Software selection”, do not check ”Debian Graphical Desktop Environment”. Instead uncheck all boxes, and click ”Next”:

debian_2

When installation is complete, remove your installation media and reboot system. After that, login to command-line interface:

First thing to do, is add your brand new username to sudo group. To do so, add new line to /etc/sudoers -configuration file using ’visudo’ command (do not edit file directly using text editor!):

$ visudo
YOURUSERNAME ALL(ALL:ALL) ALL

I personally like to have packages that are non-free (non-free), and free ones that depends on non-free ones (contrib). Thus, i add them into my repository list:

$ sudo vi /etc/apt/sources.list
deb http://http.debian.net/debian/ wheezy main non-free contrib
deb-src http://http.debian.net/debian/ wheezy main non-free contrib

Next, install X-server and awesome window manager:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install xorg awesome

I also wanted sound (alsa), better text editor (vim) & terminal emulator (urxvt):

$ sudo apt-get install alsa-utils vim rxvt-unicode-256color

By default sound is muted, so i ran alsamixer and unmuted master channel using ’m’ on keyboard:

$ alsamixer

My laptops built-in speaker make annoying noises when errors occur (eg. trying tab-complete when there is no matches). So i muted it by unloading and then blacklisting ’pcspkr’ kernel module:

$ sudo modprobe -r pcspkr
$ sudo vi /etc/modprobe.d/nobeep.conf
# Do not load 'pcspkr' module on boot
blacklist pcspkr

Next, copy example awesome wm config file to your home directory:

$ mkdir -p ~/.config/awesome/
$ sudo cp /etc/xdg/awesome/rc.lua ~/.config/awesome/
$ sudo chown YOURUSERNAME ~/.config/awesome/rc.lua

One thing you might wanna change there, is the terminal emulator you like to use (default is xterm, i prefer urxvt):

$ vi ~/.config/awesome/rc.lua
-- This is used later as the default terminal and editor to run.
terminal = "/usr/bin/urxvt"

Next, lets make X-server automatically start on console login, by adding few lines to our ~/.bash_profile (~/.zprofile if you’re using zsh):

$ vi ~/.bash_profile
# startx automatically
if [ -z "$DISPLAY" ] &amp;&amp; [ $(tty) = /dev/tty1 ]; then
 startx
fi

.. now that X-server starts automatically on login, lets also make it start awesome wm as part of startup process:

$ vi ~/.xinitrc
# ~/.xinitrc
# This file is sourced when running startx and
# other programs which call xinit
 
# Start the window manager
exec awesome

Reboot your system, login, and awesome wm should start automatically:

$ sudo shutdown -r now

Everything worked out of box at least for me; evdev detected my cordless USB mouse automatically, and xorg-package came with proper graphics drivers, set of fonts and all that. Of course, you will need to install more programs that you need, such as: web browser, office suite, video player etc. But other than that, everything is ready!

If you come up with any problems, you should check these Debian wiki sites first: GraphicsCard, ALSA, WiFi/HowTouse, XorgFonts.

Now you have quite minimal Debian-system up and running! Have fun 🙂

3 Comments

Filed under Sekalaiset

Bloatware

stones

Godwinin laki tarkoittaa että mitä kauemmin nettikeskustelu jatkuu, sitä suuremmalla todennäköisyydellä joku ottaa puheeksi Adolf Hitlerin ja natsit.

Minulla on tarjota siitä eräänlainen oma muunneltu versioni, jonka nimi on ”Nostradamuksen laki”. Se menee näin:

Kun ohjelma tulee suositummaksi, ennen pitkään se ympätään täyteen turhia ominaisuuksia.

Ilmiölle on jo olemassa virallinen termi – bloatware. Bloatwaresta puhutaan silloin, kun ohjelman pitäisi olla tietyn kokoinen, mutta siihen on lisätty ns. ”turhia” ominaisuuksia, joiden ansiosta sen koko on noussut dramaattisesti. Joskus jopa niin paljon, että ohjelmasta tulee turhauttavan hidas ja buginen.

Eräs ”bloattaavan” ohjelman huonoista puolista on se, että käyttäjän tarvitsee käynnistää iso muistisyöppö ohjelma tehdäkseen jonkun pienen jutun. Kun muisti- ja prosessoritehoa varataan paljon, ei konetta pysty käyttämään kustannustehokkaasti. Näin saadaan uusikin kone vaikuttamaan hitaalta.

Bloatwarelle on monia syitä. Yksi niistä on se, että jos ohjelmantekijöiden ei tarvitse huolehtia muistinkäytöstä, ohjelman koodia ei tarvitse optimoida ja ohjelma saadaan puskettua nopeammin markkinoille. Lisäksi kuvitellaan, että ylimääräisiä toimintoja lisäämällä voidaan ohjelmasta pyytää enemmän rahaa.

Bloatwaresta on varoittavia esimerkkejä on historia täynnä:

 • Winampilla pystyi aluksi kuuntelemaan vain musiikkia. Jälkikäteen siihen tulivat skinit, eli vaihdettavat ”kuoret”. Todella siistiä! Lopulta ohjelmalla pystyi polttamaan musiikkilevyjä, ja katsomaan jopa leffoja!
 • Android käyttöjärjestelmässä operaattorien esiasentamat ohjelmat luokitellaan bloatwareksi.
 • MSN Messenger pikaviestin – joka on jo lopetettu – lisättiin yhdessä vaiheessa mm. vaihdeltavia teemoja, animaatioita, ja muita ärsyttäviä ”ominaisuuksia”, jotka saivat käyttäjät siirtymään kolmannen osapuolen asiakasohjelmiin.
 • µTorrent on muuttunut raskaiden kilpailijoidensa kaltaiseksi. Alkuperäinen syy miksi vaihdoin juuri utorrentiin oli sen keveys ja helppous.
 • iTunesia on syytetty raskaaksi ja liian vaikeaselkoiseksi.

Mutta tällaisten pienten asioiden kanssa voi elää, sillä mainituille ohjelmille on olemassa kevyemmät vaihtoehdot. Mutta Googlen hakukoneelle ei sitten käytännössä löydykään:

Googlen hakukone

Mielestäni on rasittavaa, kun Google alkoi eräässä vaiheessa listaamaan hakuvaihtoehtoja kun näpyttelin hakupalkkiin jotain. Siis jos kirjoitan esimerkiksi haun ”Helsinki”, niin minulle ehdotetaan: ”Helsinki hotellit”, ”Helsinki lennot”, ”Helsinki taksit”,  ja niin edelleen.

Eipä mennyt kauan, kun jo tätä ominaisuutta paranneltiin niin, että hakutulokset haettiin realiajassa jokaisella näppäinpainauksella (kts. Instant Search). Lisäksi tuli sellainen ominaisuus, jossa hiiren vieminen hakutuloksen ylle näyttää sen vieressä oikealla ”kuvakaappauksen” sivustosta.

Googlen hakukone onkin tuomittu epäonnistumaan, jos se jatkaa samalla linjalla. Joku kilpailija vain keksii pyörän uudelleen – eli anonyymin ja yksinkertaisen hakukoneen – ja sykli alkaa ikään kuin alusta.

Unix ja art of zen

Unixissa minua on aina kiehtonyt se, miten käyttöjärjestelmä koostuu sadoista eri pikku-ohjelmista. Jokaista pienintäkin tehtävää varten on omat ohjelmansa, ja jokainen ohjelma tekee tehtävänsä mahdollisimman hyvin (kts. Unix philosophy).

Kaikki prosessit ja laitteet ovat tiedostoja. Jos haluat polttaa cd-levyn, niin data yksinkertaisesti kopioidaan tiedostoon nimeltä ”cd-asema”. Jokaisella tiedostolla on omistaja ja käyttöoikeudet – sinulla täydellinen kontrolli mitä systeemissä tapahtuu.

Ihanan yksinkertaista.

Leave a Comment

Filed under Artikkelit

Steve Jobs


Steve Jobs (1955-2011) oli mielenkiintoinen sekoitus buddhalaisuutta ja äärikapitalismia. Hän näki kaiken mustavalkoisena – joko hyvänä tai täytenä roskana. Lisäksi hänellä oli tapana siirtyä ns. ”todellisuuden väärentely” -tilaan ja saada kuulijat vakuuttuneiksi mahdottomina pidetyistä ideoistaan.

Hän oli eräänlainen digiajan Zen-soturi, joka kävi ristiretkeä sellaisia tietotekniikan jättiläisiä vastaan kuten IBM tai HP, joita hän orwelilaisittain kutsui isoveljiksi. On kuin kohtalon ivaa, että vuosia myöhemmin Applesta tuli samanlainen häikäilemätön suuryritys.

Eritoten kirja sopii kaikille tietokoneiden historiasta kiinnostuneille, esim. 1970-luvun Piilaakson meininki on todella mielenkiintoista. Mutta kovin tekniseksi ei teos missään vaiheessa mene.

Suosittelen tätä yli 600-sivuista järkälettä myös kaikille ”Apple-vihaajille”, jotta he ymmärtäisivät motiiveja Jobsin henkilökohtaisen ”mission” takana ja miksi hän oli sellainen kuin oli.

Arvosana: 4 Stars (4 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut

A Practical Guide to Ubuntu Linux (3rd Edition)

Kiinnostuin kirjasta ensimmäisen kerran, kun selailin Amazonissa linux-aiheisia teoksia. Silmääni pisti käyttäjien arvosteluissa erittäin positiivisen vastaanoton saanut A Practical Guide to Ubuntu Linux (3rd Edition).

Kirja alkaa käyttöjärjestelmän asennuksesta. Sitten siirrytään perustyökaluihin, linux-tiedostosysteemiin ja muihin perusjuttuihin.

Täytyy näin ensimmäiseksi sanoa, että harvoin näkee näin hyvin kirjoitettua tietokirjallisuutta. Kirja ei sorru missään vaiheessa man-sivujen listaamiseen, toisin kuin useimmat muut lukemani linux-aiheiset teokset.

Tässä 1200-sivuisessa opuksessa graafinen käyttöliittymä käydään noin kymmenessä sivussa läpi, ja sen jälkeen siirrytään suoraan komentoriville, eikä sieltä tulla takaisin missään vaiheessa. Jokaisen kappaleen lopussa on erilliset osiot; troubleshooting ja tosielämän harjoitustilanteet.

Kirja sisältää kokonaisia osia verkkoprotokollista, järjestelmän pääkäytöstä, monitoroinnista, tietoturvasta, DNS-palveluista, shell-skriptauksesta, kernelin kääntämisestä ja monesta monesta muusta. Tavaraa on niin paljon, että oikein ihmetyttää kenellä on aikaa kirjoittaa näin laaja teos.

Suosittelen hankkimaan A Practical Guide to Ubuntu Linux tai kirjailijan toisen teoksen A Practical Guide to Fedora and Red Hat Enterprise Linux, ensimmäiseksi linux-aiheiseksi kirjaksi, sekä lähdeteokseksi josta voidaan tarkastaa miten joku asia tehtiin.

Arvosana: 5 Stars (5 / 5)

Leave a Comment

Filed under Kirja-arvostelut

Numerosarja 13:37

Muistatteko enää sanaa ”peelo”? Sehän oli eräänlainen netissä käytettävä haukkumasana. Sellaista nuorison omaa slangia. Pidin sitä aina sanan leet suomenkielisenä vastineena, mutta niinkuin aina sanojen merkitys muuttuu ajan myötä. Esimeriksi lol ei todellakaan tarkoita ääneen nauramista, vaan jotain ihan muuta.

Leet taas voidaan kirjoittaa vaihtoehtoisessa muodossa 1337, niinkuin sana ”tissit” voidaan kirjoittaa 715517, tai autojen rekisterikilvistä voi muotoilla sellaisia muka-hauskoja nimiväännöksiä.

Kun tämä lukusarja oli jäänyt itselle mieleen, aloin nähdä sitä kaikkialla. ”Mitähän kello on?” ”Ai, 13:37”, ”Paljonko tämä painaa?” ”Ai, 1337 grammaa” ja niin edelleen, ja niin edelleen.

Olen lukenut jostain, että ihmisten on kohtalalaisen yleistä huomata ja painaa mieleensä ”ykköset”, eli lukusarja 1111. Ykkösiä en itse huomaa juuri lainkaan, mutta jostain syystä tämän 1337:n kyllä. Oikeastaan ei sillä itse numerolla tai sanalla ole merkitystä, vaan sillä, että huomaat toistuvasti näkeväsi sen tietyissä yhteyksissä (synkronisiteetti).

Näen lähes päivittäin 1337:n, kun tarkistan ajan puhelimestani. Se on juuri se kellonaika iltapäivällä, kun aika tuntuu kulkevan kaikkein hitaimmin. Minulla on tapana tuijotella lounaan jälkeen kelloa, josko se kulkisi niin hieman nopeammin.

Kun ajattelen asiaa tarkemmin, tulee pelottavan paljon mieleen Jim Carreyn näyttelemä elokuva The Number 23 (2007). Puolustuksekseni voin sanoa, että en näytä olevani tapani kanssa yksin, sillä numerolle on perustettu oma sivu ja löytyypä sille Facebookistakin oma ryhmä.

Leave a Comment

Filed under Sekalaiset